Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

ownstyle
ownstyle
POKAZUJĄC KOMUŚ SWOJĄ ZUPĘ TO TAK JAKBYŚ POKAZYWAŁ TO CO MASZ W SERCU, A NIE KAŻDY NA TO ZASŁUGUJE.
— ...
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

September 28 2017

ownstyle
7718 63c2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
4671 418c 500

szitzu:

- Jan Izydor Sztaudynger, Obawa (I)

To makabryczny stan, pełen niepewności i nienawiści do samej siebie.

Reposted fromdivi divi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

March 03 2017

ownstyle
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana. 
— Magdalena Cielecka
Reposted frommefir mefir
ownstyle
5638 a916 500
Reposted fromnezavisan nezavisan
ownstyle
Z samym sobą nie mam nic wspólnego.
— Franz Kafka
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaSoulScream SoulScream
ownstyle
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaGirlTiger GirlTiger
ownstyle

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viarippedthesoul rippedthesoul
ownstyle
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

July 09 2015

ownstyle
2464 71c7

July 07 2015

ownstyle
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
ownstyle
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeargasm eargasm
ownstyle
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viaeargasm eargasm
7459 f58b 500
ownstyle
Piekło to inni.
— Jean Paul Sartre
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ownstyle
7970 612b
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
ownstyle
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
ownstyle
Serce nie pyta, kiedy zaczyna się w kimś kochać. I nie mylmy miłości z zakochaniem - zakochanie jest na jakiś czas. A dalej jest praca nad uczuciem. I ono nie zawsze ma tę samą temperaturę. Zmienia się. Czasem w obcość, czasem w nienawiść. Najważniejsze, żeby nie stać się sobie obcym i nie pogardzać osobą, z którą się jest. Jeśli tak się dzieje, trzeba odejść.
— Helena Norowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ownstyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl